ΝΕΑ

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε από 1-12-22 αλλάζει η διαδικασία υποβολής των δ/σεων ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με container που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοίο στον Οργανισμό Λιμένος Θεσ/νίκης.

Η αλλαγή αφορά δ/σεις εξαγωγής που υποβάλονται μόνο στο Α' Τελ. Θεσ/νίκης GR002001.

Δεν αφορά δ/σεις από άλλα τελωνεία (π.χ. Λάρισα-Βέροια-GR002006 κλπ) για τις οποίες συνεχίζει η ίδια διαδικασία κανονικά με μήνυμα 507.

Επίσης δεν αφορά τις φορτώσεις για χώρες τις Ε.Ε. με έκδοση T2L όπου η διαδικασία παραμένει όπως έχει σήμερα.

A. Για τις εξαγωγές στο GR002001 με container που φορτώνονται σε πλοίο θα πρέπει να γίνεται πρώτα είσοδος του container στο χώρο του Ο.Λ.Θ. και μόνο τότε θα γίνεται υποβολή της δ/σης εξαγωγής. Τα container προς εξαγωγή θα παίρνουν ΑΚΛΑ από τον Ο.Λ.Θ. κανονικά όπως και τα container των εισαγωγών. Το ΑΚΛΑ για κάθε conrainer θα πρέπει να αναφέρεται με κωδικό Z-CLE στη θέση 40 της εξαγωγής. Στή θέση 30 (Τόπος Εμπορευμάτων θα ανεφέρεται πλέον ο κωδικός της Ε/Ζ του ΣΕΜΠΟ GR002001FZ0004.

B. Επίσης μετά την έκδοση του συνοδευτικού εξαγωγής το συνοδευτικό θα πρέπει να αποστέλεται με e-mail στον Ο.Λ.Θ. Το e-mail αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο format (σύνταξη).

Για τη διευκόλυνσή σας θα γίνουν δύο αναβαθμίσεις στις εφαρμογές μόλις καθοριστούν κάποιες τεχνικές λεμπτομέρειες (κυρίως σε σχέση με τις συμφορτώσεις):

1. Η εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ αναβαθμίζεται στην έκδοση 6.80 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να φέρνει αυτόματα το ΑΚΛΑ για κάθε container της εξαγωγής στη θέση 40 ακριβώς όπως και στις Β.Τ.Χ με το πλήκτρο F10.

2. Η εφαρμογή ΚΟΜΒΟΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Icisnet αναβαθμίζεται στην έκδοση 10.7 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να στέλει αυτόματα το συνοδευτικό εξαγωγής με e-mail στον Ο.Λ.Θ. ώστε να μη γίνεται με το χέρι αυτή η δύσκολη διαδικασία με το αυστηρό format.

Σε περίπτωση που δεν κάνετε υποβολές εξαγωγών μέσω του ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ επικοινωνήστε με τον Ο.Λ.Θ. για να πάρετε οδηγίες για τή σύνταξη (format) του e-mail με το συνοδευτικό.

Published in ΔΑΣΜΟΣ
Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 13:35

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 9.9 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΚΟΜΒΟΣ"

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 9.9 της εφαρμογής ΚΟΜΒΟΣ η οποία  περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

Published in ΚΟΜΒΟΣ

Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ιστοσελίδα του Ελέγχου Εισόδου Φορτηγών στο parking εξαγωγών του Ο.Λ.Θ.

Published in ΝΕΑ

 Με την έκδοση 7.2 του  Κόμβου Διασύνδεσης Σ.Ε.Θ  έγιναν σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ. τεχνικές βελτιώσεις στην έκδοση Ταυτοτήτων Ηλεκτρονικής Πληρωμής

ώστε να εκδίδονται χωρίς πρόβλημα Ταυτότητες για όλες τις Δ/σεις Άνευ Στατιστικής ακόμα και χωρίς εξουσιοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι εκδίδονται Ταυτότητες ήδη για Δ/σεις Εισαγωγείς και Δ.Ε.Φ.Κ.

Επίσης μπορείτε να εκδίδετε το Αποδεικτικό Πληρωμής και από τις Πληρωμές του IcisNet όπως παλαιότερα και όχι μόνο από τις Οφειλές.

Είμαστε σε αναμονή για την έκδοση του Αποδεικτικού μέσω του Κόμβου Διασύνδεσης Σ.Ε.Θ.

Published in ΚΟΜΒΟΣ

Από τις 28/3/16 είναι διαθέσιμη η έκδοση 7.0 του κόμβου διασύνδεσης η οποία κατεβαίνει αυτόματα στους υπολογιστές σας. Με την έκδοση 7.0 και ύστερα από τις τελευταίες αναβαθμίσεις του Icisnet από τη Γ.Γ.Π.Σ., δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν το βαθμό επικινδυνότητας (risk analysis) μιας Δ/σης Εισαγωγής ή Εξαγωγής.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Μετά την υποβολή της Δ/σης, εφόσον είναι Εξαγωγή και αφού πάρουμε τον αριθμό MRN, η διασάφησή μας παίρνει βαθμό επικινδυνότητας το αργότερο σε 15 λεπτά. Για την Εισαγωγή απαιτείται η δρομολόγηση της Δ/σης από τον Επόπτη. Επομένως αν κάνουμε ανάκτηση της Δ/σης (Εξαγωγής) σε 10 με 15 λεπτά το αργότερο από την υποβολή της, στον Κόμβο Διασύνδεσης η κατάσταση της Δ/σης (Εξαγωγής) θα αλλάξει και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο που θα φανερώνει το βαθμό επικινδυνότητας που έδωσε το σύστημα.

  • Τα εικονίδια αυτά είναι τρία: 

    α) κατά δήλωση
    β) έλεγχος εγγράφων
    γ) φυσικός έλεγχος
  • Με τον τρόπο αυτό μπορούμε πριν πάμε στο τελωνείο και μέσα σε 15 λεπτά από την υποβολή της Δ/σης (Εξαγωγής) να γνωρίζουμε το βαθμό επικινδυνότητας και να κάνουμε τις αντίστοιχες απαιτούμενες ενέργειες (αποστολή συνημμένων κλπ).
  • Επίσης κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση του μηνύματος ελέγχου.

 

Επίσης με την έκδοση 7.0 έχουν γίνει και διάφορες άλλες μικρότερες βελτιώσεις ταχύτητας και τροποποιήσεις σε διάφορα μηνύματα.

Τέλος έχει προστεθεί μία εκτύπωση για τα δηλωτικά της θέσης 40 σε μορφή κατάστασης όταν αυτά είναι περισσότερα από ένα, την οποία αρκετά τελωνεία ζητούσαν σε περιπτώσεις πίστωσης αποταμιεύσεων ή πολλών στίχων δηλωτικών.

Published in ΚΟΜΒΟΣ