ΔΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ" ΜΕ ΤΟ myDATA

Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 13:55

 

Η διασύνδεση της εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ με την υπηρεσία MyDATA αναβαθμίζεται (κατεβάστε εδώ).

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ" - ΚΟΜΒΟΣ 10.7

Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022 12:54

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε από 1-12-22 αλλάζει η διαδικασία υποβολής των δ/σεων ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με container που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοίο στον Οργανισμό Λιμένος Θεσ/νίκης.

Η αλλαγή αφορά δ/σεις εξαγωγής που υποβάλονται μόνο στο Α' Τελ. Θεσ/νίκης GR002001.

Δεν αφορά δ/σεις από άλλα τελωνεία (π.χ. Λάρισα-Βέροια-GR002006 κλπ) για τις οποίες συνεχίζει η ίδια διαδικασία κανονικά με μήνυμα 507.

Επίσης δεν αφορά τις φορτώσεις για χώρες τις Ε.Ε. με έκδοση T2L όπου η διαδικασία παραμένει όπως έχει σήμερα.

A. Για τις εξαγωγές στο GR002001 με container που φορτώνονται σε πλοίο θα πρέπει να γίνεται πρώτα είσοδος του container στο χώρο του Ο.Λ.Θ. και μόνο τότε θα γίνεται υποβολή της δ/σης εξαγωγής. Τα container προς εξαγωγή θα παίρνουν ΑΚΛΑ από τον Ο.Λ.Θ. κανονικά όπως και τα container των εισαγωγών. Το ΑΚΛΑ για κάθε conrainer θα πρέπει να αναφέρεται με κωδικό Z-CLE στη θέση 40 της εξαγωγής. Στή θέση 30 (Τόπος Εμπορευμάτων θα ανεφέρεται πλέον ο κωδικός της Ε/Ζ του ΣΕΜΠΟ GR002001FZ0004.

B. Επίσης μετά την έκδοση του συνοδευτικού εξαγωγής το συνοδευτικό θα πρέπει να αποστέλεται με e-mail στον Ο.Λ.Θ. Το e-mail αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο format (σύνταξη).

Για τη διευκόλυνσή σας θα γίνουν δύο αναβαθμίσεις στις εφαρμογές μόλις καθοριστούν κάποιες τεχνικές λεμπτομέρειες (κυρίως σε σχέση με τις συμφορτώσεις):

1. Η εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ αναβαθμίζεται στην έκδοση 6.80 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να φέρνει αυτόματα το ΑΚΛΑ για κάθε container της εξαγωγής στη θέση 40 ακριβώς όπως και στις Β.Τ.Χ με το πλήκτρο F10.

2. Η εφαρμογή ΚΟΜΒΟΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Icisnet αναβαθμίζεται στην έκδοση 10.7 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να στέλει αυτόματα το συνοδευτικό εξαγωγής με e-mail στον Ο.Λ.Θ. ώστε να μη γίνεται με το χέρι αυτή η δύσκολη διαδικασία με το αυστηρό format.

Σε περίπτωση που δεν κάνετε υποβολές εξαγωγών μέσω του ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ επικοινωνήστε με τον Ο.Λ.Θ. για να πάρετε οδηγίες για τή σύνταξη (format) του e-mail με το συνοδευτικό.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 12:48

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 6.5 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ .

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ στην έκδοση 6.50

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση 6.5.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την νεα διασύνδεση με το συστημα Container-TOS του ΟΛΘ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 07:02

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 6.4 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ .

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ στην έκδοση 6.40

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Παρασκευή, 27 Μαϊος 2022 06:58

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 6.3 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ .

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ στην έκδοση 6.30

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ MYDATA

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 14:35

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για

  • την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ στην έκδοση 6.10
  • την παρααμετροποίηση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ ώστε να υλοποιηθεί η αυτόματη υποβολή των παραστατικών σας στην ΑΑΔΕ
    (υπηρεσία MyData).

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 08:00

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 6.20 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ η οποία αφορά την μαζική υποβολή παραστατικών στην υπηρεσία MyData της ΑΑΔΕ.

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για:

  • την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ στην έκδοση 6.20
  • την μαζική υποβολή των παραστατικών σας στην ΑΑΔΕ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από την διαδικασία της μαζικής υποβολής εξαιρούνται τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στις 20-01-22 και 21-01-22 και λόγω τεχνικού προβλήματος της ΑΑΔΕ δεν εχουν καταχωρηθεί. Τα συγκεκριμένα παραστατικά πρέπει να υποβληθούν μεμονομένα πατώντας ALT+F2 αντί του SHIFT+F1.

Σελίδα 1 από 3