Οι Εφαρμογες μας

ΔΑΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
περισσότερα ...

ΔΑΣΜΟΣ

Tο πιο ολοκληρώμενο και εύχρηστο εκτελωνιστικό πρόγραμμα με πλήθος εγκατάστεων σε όλα τα Τελωνεία της Ελλάδας
περισσότερα ...

Σ.Δ.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
περισσότερα ...

Σ.Δ.Ε.

Έκδοση συνοδευτικών εγγράφων σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Πετρελαιοειδή, Οινοπνευματώδη κτλ.)
περισσότερα ...

ΚΟΜΒΟΣ

Εφαρμογή διασύνδεσης με τη Γ.Γ.Π.Σ
περισσότερα ...

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Σ.Ε.Θ.

Εφαρμογή διασύνδεσης στο ICISNET της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του Datacenter του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
περισσότερα ...

MOBIN

Εφαρμογή android φορητής τιμολόγησης
περισσότερα ...

MOBIN

Εφαρμογή android φορητής τιμολόγησης
περισσότερα ...

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
περισσότερα ...

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Πρόγραμμα Διαχείρισης Πρακτορείων Γενικού Τουρισμού
περισσότερα ...

EVLOGON ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
περισσότερα ...

EVLOGON ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για μια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
περισσότερα ...

TRANS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS
περισσότερα ...

TRANS

Πλήρες Πρόγραμμα Διαχείρισης Διεθνών Μεταφορών
περισσότερα ...

EVRESIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
περισσότερα ...

EVRESIS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Tο εύκολο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης Plun & Play
περισσότερα ...

TRANSPORT MANAGER

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS
περισσότερα ...

TRANSPORT MANAGER

Εύχρηστο πρόγραμμα για πρακτορεία μεταφορών εσωτερικού
περισσότερα ...

COURIER

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
περισσότερα ...

COURIER

Eφαρμογή Διαχείρισης Tαχυμεταφορών
περισσότερα ...

STOL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
περισσότερα ...

STOL

Πρόγραμμα Διεθνούς Μεταφοράς
περισσότερα ...