EVRESIS

Συνοπτικη παρουσιαση της εταιρειας

Η EVRESIS AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδρύθηκε το έτος 2002 μετά από εξέλιξη της (“EVRESIS” - Α. ΦΙΛΕΛΗΣ - Α. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε.) που είχε ιδρυθεί το έτος 1988.
Έχει ως βασικό αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μηχανογραφικών εφαρμογών και μελετών αυτοματισμού, την ανάληψη ολοκληρωμένων έργων αυτόματου ελέγχου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς της πληροφορικής.
Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από ειδικευμένους μηχανικούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την τηλεματική και τον αυτόματο έλεγχο. Επίσης η εταιρεία διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ανάληψη και διεκπεραίωση σύγχρονων και πολύπλοκων μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.

Σήμερα η EVRESIS Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, κατασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και εξοπλισμένα με σύγχρονους Η/Υ εξυπηρετητές δικτύου (servers) διασυνδεμένους με πολλές γρήγορες γραμμές στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατεστημένης βάσης πελατών της. Κατέχει σημαντικό ποσοστό της αγοράς εξειδικευμένου software ιδιαίτερα στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και επεκτείνεται διαρκώς σε νέους τομείς της πληροφορικής επιστήμης, αναπτύσσοντας νέες εφαρμογές με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού. Η ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της εταιρίας από το έτος ιδρύσεώς της, 1988, έως και σήμερα φανερώνει τη δυναμική της ανάπτυξη και τη θέλησή της να βρίσκεται πάντα κοντά στην αιχμή της τεχνολογίας.

τομεις δραστηριοτητασ

Η εταιρεία διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό για την ανάληψη και διεκπεραίωση σύγχρονων και πολύπλοκων μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

 • Ανάπτυξη κάθε είδους Λογισμικού
 • Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις
 • Αυτοματισμοί Ελέγχου Παραγωγής σε Βιομηχανίες
 • Εκπόνηση Μελετών και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης

Η ''EVRESIS'' έχει αναπτύξει πολλά έργα σε διάφορους τομείς του βιομηχανικού και εμπορικού σχεδιασμού. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τομείς της πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα έχει συσσωρευτεί στην εταιρία ένα σημαντικό κεφάλαιο γνώσης στα θέματα που αφορούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις τηλεπικοινωνίες και τους αυτοματισμούς γενικότερα.

Ανάλυση και σχεδιασμός σε αντικειμενοστραφή τεχνολογία

01 - SOFTWARE

Aρχιτεκτονική Client-Server

02 - SOFTWARE

Παραθυρικά User-Interfaces

03 - SOFTWARE

Υλοποίηση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων τύπου RDBMS με SQL

04 - SOFTWARE

Σύστημα βοήθειας on-line help για διαδικασίες χειρισμού σε HTML

05 - SOFTWARE

Σύστημα ασφάλειας πρόσβασης με επίπεδα δικαιοδοσίας

06 - SOFTWARE

Δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

07 - SOFTWARE

Υποστήριξη δεδομένων τύπου Multimedia

08 - SOFTWARE
Στα είκοσι πέντε και πλέον χρόνια λειτουργίας της η ''EVRESIS ΑΕ'' έχει αναπτύξει πλήθος εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει σήμερα στην Ελληνική αγορά Software και έχει συμμετάσχει σε αρκετά Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας της ''EVRESIS'' στο σχεδιασμό λογισμικού είναι να εκπονούνται σήμερα οι εφαρμογές της εταιρίας με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές του Software Engineering, ώστε να λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες (Διακομιστές Windows και UNIX, Windows XP) και να καλύπτουν και τις πλέον πολύπλοκες απαιτήσεις της αγοράς.
Τα κύρια εργαλεία ανάπτυξης των εφαρμογών μας είναι κατά περίπτωση τα εξής :
 • Borland Free Pascal 
 • Borland Delphi
 • Microsoft .NET
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle MySQL Server
 • Java NetBeans
 • Android Studio
Οι εφαρμογές λογισμικού της εταιρίας χαρακτηρίζονται κυρίως από:

Δυνατότητα real-time αποστολής δεδομένων σε ενεργές σελίδες στο Internet

09 - SOFTWARE

Απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων

10 - SOFTWARE

Φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας με το χρήστη

11 - SOFTWARE

Παραμετρικότητα

12 - SOFTWARE

Εύκολη διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών

13 - SOFTWARE

Ασφαλή λειτουργία σε περιβάλλον πολλών χρηστών

14- SOFTWARE

Υψηλή ταχύτητα στην ανεύρεση στοιχείων

15 - SOFTWARE

Γρήγορη εκπόνηση πολύπλοκων εφαρμογών με ασφαλή τρόπο

16 - SOFTWARE

Από το 2012 η “EVRESIS A.E” είναι η μόνη ελληνική εταιρία τις οποίας οι εφαρμογές έχουν απ’ ευθείας (on-line) διασύνδεση με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων (Icisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εφαρμογές λειτουργούν πανελλαδικά, υποβάλλουν on-line παραστατικά σε περισσότερα από 45 τελωνεία της χώρας και καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων από 1200 επαγγελματιών του είδους, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερο από το 65% των τελωνειακών συναλλαγών.

Εφαρμογες - Εργα

Ακολουθεί ένας συνοπτικός κατάλογος των κυριότερων μηχανογραφικών εφαρμογών που έχει εκπονήσει η εταιρία και των σημαντικότερων έργων στα οποία έχει λάβει μέρος:

Εφαρμογή Παρακολούθησης Βιομηχανικής Παραγωγής (Production Monitoring)

Η εφαρμογή επιδοτήθηκε κατά το στάδιο της μελέτης από το πρόγραμμα της Ε.Ε. “ΜΕΝΤΩΡ”.
Γενικό αντικείμενο της μελέτης ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών ήταν η υποστήριξη με τις κατάλληλες εφαρμογές software, των υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας. Στόχος της μελέτης ήταν η πρόταση κατάλληλων εργαλείων software υψηλών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας, με προοπτική δυναμικής μεταβολής αυτών, όταν και όποτε αλλάζουν οι συνθήκες, είτε μέσα στη μονάδα, είτε στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Τα αντικείμενα που μελετήθηκαν με την εφαρμογή ήταν :
α) Χρησιμοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων τύπου ΟΟRDBMS και SQL για την γρηγορότερη και αποδοτικότερη αποθήκευση και ανάκτηση των πληροφοριών. Στην μελέτη έγινε έρευνα των υπαρχόντων βάσεων δεδομένων και επιλογή αυτής που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της μονάδας, στον τομέα αυτό.
β) Πρόταση για εφαρμογή ή εκπόνηση αλγορίθμων για την οικονομική αποθήκευση έγχρωμων εικόνων. Δείγματα βαμμένων υφασμάτων διαφόρων τύπων, αποθήκευση οδηγιών χρήσεως μηχανημάτων από CDROM κ.ά.
γ) Μελέτη, έρευνα και τελική πρόταση χρήσης λογιστικής φύσεως εφαρμογών για την λεπτομερή και πραγματική καταμέτρηση των πόρων και των ενεργειών της εταιρίας
δ) Πρόταση για εκπόνηση και εφαρμογή συγκεκριμένων αλγορίθμων γραμμικού προγραμματισμού και επιχειρησιακής έρευνας με στόχο τη μοντελοποίηση του προτύπου της βιομηχανίας. Χρησιμοποίηση των θεωριών ουράς για την εξομοίωση της λειτουργίας του εργοστασίου, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τελικό αντικείμενο πρότασης της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος (expert system) που θα μπορεί να εκπαιδεύεται με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από όλες τις επιμέρους εφαρμογές, με σκοπό να προτείνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο βέλτιστος προγραμματισμός της σειράς παραγωγής με σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων ανάμεσα στα στάδια επεξεργασίας και την αύξηση του ρυθμού απόδοσης της σειράς.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Συστήματος ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας με Η/Υ και φωτεινούς σηματοδότες.

Η εφαρμογή βοήθησε σημαντικά στο να αποκτήσει η εταιρεία τεχνογνωσία στην ανάπτυξη firmware σε χαμηλού επιπέδου γλώσσες και στον προγραματισμό microcontrolers που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Τεχνικές Αυτόματου Χειρισμού Εύκαμπτων Υλικών

Η εφαρμογή εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος BRITE-EURAM ’92 της Ε.Ε. (υποπρόγραμμα NoRMaH (Non Rigid Material Handling) και αφορούσε τεχνικές χειρισμού εύκαμπτων υλικών από ρομποτικό βραχίονα εφοδιασμένο με αισθητήρια όρασης και αφής, βασισμένων σε real-time image processing και control με H/Υ.

Εφαρμογή Διαχείρισης Τουριστικών Υπηρεσιών ''ΜEΝΙΠΠΟΣ''

Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε πενήντα (50) περίπου τουριστικά γραφεία της Ελλάδος. Η εφαρμογή έχει επιλεγεί από τη SABRE HELLAS (μέλος του ομίλου εταιρειών της American Airlines) σαν προτεινόμενη εφαρμογή διαχείρισης Back-office για τα τουριστικά γραφεία που καλύπτει με το δίκτυό της.

Έργο “LIFE ENVIRONMENT STRYMON” 2004.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές του Στρυμώνα:  Ηλεκτρονικά – Λογισμικό.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων) με την συνδρομή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καινοτόμο.

Αντικείμενο του έργου είναι η εξ αποστάσεως, διαρκής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της ροής νερού του ποταμού Στρυμώνα. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικών, μηχανολογίας, διαχείρισης ηλιακής ενέργειας, τηλεματικής, software και web development. Το έργο παραδόθηκε πλήρως λειτουργικό τον Ιούλιο του 2006.

Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής

Απεριόριστη καταχώρηση λογαριασμών. Εύκολη αναζήτησή τους με βάση μέρος ή ολόκληρου του κωδικού ή της περιγραφής του λογαριασμού. Παραμετρικός καθορισμός κωδικού λογαριασμού ( τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια κ.ο.κ ανάπτυξη σχεδίου). Κωδικοποίηση λογαριασμών με βάση κωδικούς κίνησης, για εύκολη έκδοση ημερολογίων και συμπλήρωση Μ.Υ.Φ. Πρόβλεψη καταχώρησης και παρακολούθησης κέντρων κόστους. Καταχώρηση απεριόριστου αριθμού προτύπων άρθρων. Ύπαρξη προσωρινού και μόνιμου αριθμού άρθρου. Εύκολη διόρθωση και ασφαλής μεταβολή καταχωρημένων άρθρων. Απεριόριστος αριθμός εγγραφών άρθρων. Πολλά reports ελέγχου για τον γρήγορο εντοπισμό λαθών. Υλοποίηση Αναλυτικής Λογιστικής και διαχείρισης παγίων. Σύνδεση με γέφυρα με όλα τα προγράμματα Evresis, καθώς και με πρόγραμμα μισθοδοσίας. Υποστήριξη πολλών εταιριών, άψογη λειτουργία σε περιβάλλον Windows και δικτύου και πολλά άλλα, με πολλές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή έχει επιλεγεί μετά από διαγωνισμό από αρκετούς φορείς του Δημοσίου για την Λογιστική Παρακολούθηση.

Εφαρμογή Κοστολόγησης Παραγωγής

Μια ευέλικτη υλοποίηση υπολογισμού κόστους για βιομηχανίες που υπολογίζει το πραγματικό κόστος παραγωγής. Υποστηρίζει έκδοση εντολών παραγωγής σε συνάρτηση με το πελάτη, το προς παραγωγή προϊόν, τις απαιτούμενες Α & Β ύλες. Με την εισαγωγή της πραγματικής απασχόλησης ανά εντολή παραγωγής των εργαζομένων και ανά μηχανή εξάγεται το πραγματικό κόστος παραγωγής. Τα αποτελέσματα που εξάγονται χρησιμοποιούνται από τη μισθοδοσία αλλά και από του υπεύθυνους παραγωγής του εργοστασίου. Επίσης είναι δυνατή η σύγκριση της πραγματικής απασχόλησης με την ‘λογιστική’ απασχόληση με τη διασύνδεση με το σύστημα ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού της εταιρείας.

Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης

Η Standard εμπορική διαχείριση της “EVRESIS” που καλύπτει τα εξής: Πωλήσεις, Εισπράξεις, Αγορές, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμοκατάλογοι Αγορών-Πωλήσεων, Intrastat, Σύνδεση με Γενική Λογιστική, Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, report generation, ανταλλαγή reports με Word και Excel.

Έλεγχος Παραγωγής Σκυροδέματος

Εφαρμογή εγκατεστημένη σε πλήθος μονάδων για τον on-line έλεγχο και την ηλεκτρονική ρύθμιση της παραγωγής σκυροδέματος. Η εφαρμογή λαμβάνει ψηφιακά δεδομένα από αισθητήρες στα δομικά μέρη της παραγωγής (νερό, τσιμέντο, θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητες ιμάντων μεταφοράς και ρυθμίζει την ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη ενώ ταυτόχρονα εκδίδει και τα ανάλογα έντυπα (ζυγολόγιο, Δ.Α. κλπ)

Drivers & Firmware
Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Software Οδήγησης (Drivers) διάφορων Φορολογικών Διατάξεων (ΕΑΦΔΣΣ) εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών.
Υλοποίηση του λογισμικού επικοινωνίας σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (firmware) για πλήθος Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ταμειακές Μηχανές, Εκτυπωτές, Αυτοματισμούς κλπ)
Hellabio Electrophoresis

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικού Software Ανάλυσης Ηλεκτρο-φορογραμμάτων Πρωτεϊνών, Αιμογλοβινών, Λιποπρωτεϊνών, DNA κλπ. Η εφαρμογή εκπονήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένη Ελληνική εταιρία του χώρου με εξαγωγικούς προσανατολισμούς και έχει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε πολλές χώρες.

InterCargo Manager - Transport Manager - Δασμός
Είναι ένα πλέγμα εφαρμογών που καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης μεγάλου μέρους του διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας.
 Η “EVRESIS Α.Ε” με τα κορυφαία αυτά τεχνολογικά προϊόντα κατέχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία σε ότι αφορά το διεθνές και τοπικό διαμετακομιστικό εμπόριο και κυρίως τις κάθε είδους τελωνειακές διαδικασίες.
Εγκαταστάσεις Δικτύων Η/Υ – Πελατολόγιο – Υποστήριξη

Η EVRESIS έχει μέχρι σήμερα επιμεληθεί την εγκατάσταση των εφαρμογών της σε μεγάλο αριθμό δικτύων Η/Υ (περισσότερα από 200 δίκτυα) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς κυρίως της Β. Ελλάδος. Το είδος των δικτύων που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί, ποικίλει, τόσο σε μέγεθος (θέσεις εργασίας), όσο και σε τεχνολογία λειτουργικών συστημάτων. Η υποστήριξη των προϊόντων γίνεται με τηλεφωνικό Help-Desk καθημερινά τις εργάσιμες ώρες καθώς και με email. Οι νέες εκδόσεις των προϊόντων γίνονται ανά τετράμηνο και παρέχονται στους πελάτες με ανάλογα πακέτα υποστήριξης με τη σύναψη συμβολαίων.

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Ψηφιακού Λογισμικού Συστήματος του Υ.Δ.Μ., των Γραμματειών των Τμημάτων και της Δ.Ο. του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.
Η EVRESIS έχει αναλάβει εξολοκλήρου από το 2009 μέχρι και το 2017 έπειτα από επίσημους διαγωνισμούς τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Ψηφιακού Λογισμικού Συστήματος του Υ.Δ.Μ., των Γραμματειών των Τμημάτων και της Δ.Ο. του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Στα πλαίσια του έργου η εταιρία παρέχει με επιτυχία από το 2009 στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης τις εξής υπηρεσίες:
α) Η υποστήριξη χρήσης των υποσυστημάτων λογισμικού που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο ΑΤΕΙ/Θ» μεταξύ των οποίων και η εφαρμογή Φοιτητολογίου κατασκευής της εταιρίας Cardisoft.
β) Η υποστήριξη διαχείρισης των διακομιστών που αφορούν το σύστημα.
γ) Καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη όλων των παραπάνω υποσυστημάτων. 
Στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων υποστήριξης η εταιρία μας έχει αναπτύξει πλήθος βοηθητικών εφαρμογών, όπως νέες αναφορές (reports), υποστηρικτικά εργαλεία (utilities) για την ενημέρωση των Β.Δ. κατά τις συνεχείς αλλαγές προγραμμάτων σπουδών, τεχνικά εργαλεία (tools) για την βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης των Β.Δ., των εργασιών back-up κλπ. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στον εμπλουτισμό των αρχικών εφαρμογών της εταιρίας Cardisoft με τελικό στόχο την διευκόλυνση των γραμματειών του ιδρύματος και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.

Ενδεικτικo Πελατολoγιο

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό τμήμα του πελατολογίου software και αυτοματισμών της εταιρείας:

 • AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.- Θ.)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Α.Π.Θ. (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
 • Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ)
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
 • ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.
 • SHELL HELLAS A.E.
 • ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
 • ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
 • AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.
 • ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
 • ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
 • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
 • ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕΕ
 • ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗΣ Α.Ε.