ΚΟΜΒΟΣ

Εφαρμογή Κόμβου Σ.Ε.Θ

Η εφαρμογή διασύνδεσης είναι ελεύθερη για όλους τους εκτελωνιστές (χρήστες και μη της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ) αρκεί να υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο εκτελωνιστικό πρόγραμμα.

Μέσω της εφαρμογής του κόμβου διασύνδεσης μπορείτε να υποβάλλετε:
 1. Διασαφήσεις Εξαγωγής.
 2. Διασαφήσεις Εισαγωγής.
 3. Μηνύματα Διαμετακόμισης όλων των τύπων (Τ1,Τ2,ΤIR κλπ)
 4. Δ.Ε.Φ.Κ. (Πετρελαιοειδών, Οινοπνευματωδών, Καπνικών, Οχημάτων)
 5. Διασαφήσεις Εισαγωγής & Εξαγωγής Άνευ Στατιστικής (12άρια)
 6. Συνοπτικές Δ/σεις Εισόδου & Εξόδου (σύνορα)
 7. Δηλωτικά Εναπόθεσης 8. Αιτήσεις Δηλωτικού
Επιπλέον δυνατότητες:
 • Ανανεωμένη εμφάνιση της προεπισκόπησης των δ/σεων πριν υποβληθούν με περισσότερα στοιχεία για έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα έχει προστεθεί δεύτερη σελίδα που εμφανίζει αναλυτικά όλα τα στοιχεία μεταφοράς.
 • Κατάλογος όλων των Ευρωπαϊκών Τελωνείων Εξόδου ανά χώρα με τον τρόπο μεταφοράς που μπορούν να δεχθούν (αεροπορικά-οδικά κλπ). Τον κατάλογο θα βρείτε Στη επιλογή εργαλεία του κεντρικού menu.
 • Αρχείο με οδηγίες που θα περιλαμβάνει όλα τα πιθανά ερωτήματα χρηστών και θα ενημερώνεται από την εταιρία μας σε καθημερινή βάση.
 • Εργαλείο αναζήτησης διασαφήσεων με όλους τους δυνατούς τρόπους.
 • Αποθήκευση του Κωδικού Εισόδου στον Κόμβο. Όποιος θέλει μπορεί να τσεκάρει την ένδειξη της αποθήκευσης του Κωδικού ώστε να μην είναι αναγκασμένος να τον πληκτρολογεί κάθε φορά που θέλει να ανοίξει τον Κόμβο Διασύνδεσης. Η αποθήκευση του κωδικού ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο Η/Υ που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
 • Δυνατότητα υποβολής αρχείου σε μορφή XML για όλα τα μηνύματα (Εξαγωγών και Συνοπτικών Δηλώσεων) για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ
 • Βελτίωση όλων των εκτυπώσεων (ΕΔΕ, ΙΕ507, ΙΕ599, Ακυρωτικό κλπ).