Καταχωρητής .GR

Η EVRESIS Α.Ε. είναι επίσημος καταχωρητής στο Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr (GR-Hostmaster) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Αναζητήστε το Domain Name που σας ενδιαφέρει

δώστε στην σελίδα σας ονοματεπώνυμο!

Ελέγξτε και άλλες καταλήξεις (όπως: yourdomain.com, yourdomain.org, κλπ)

Αίτηση & On-Line Καταχώρηση Νέου Domain Name

δώστε στην σελίδα σας ονοματεπώνυμο!
Απαραίτητο *

 

Αίτηση Μεταφοράς Domain Name από άλλο Καταχωρητή σε εμάς

δώστε στην σελίδα σας ονοματεπώνυμο!
Απαραίτητο *

 

Μεταβολή Στοιχείων Ιδιοκτήτη Domain Name

δώστε στην σελίδα σας ονοματεπώνυμο!
Απαραίτητο *