ΚΟΜΒΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ CHROMEDRIVER

Tuesday, 17 October 2023 10:08

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το εργαλείο αναβάθμισης toy chromedriver, το οποίο είναι απαραίτητο για το ανέβασμα συνημμένων, τη λήψη συνοδευτικών και άλλες εργασίες.

Πατήστε εδώ.

Μόλις κατέβει το αρχείο το τρέχετε. Αυτό θα δημιουργήσει μία συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας με όνομα ChromeDriverUpdate.

Όταν στον ΚΟΜΒΟ εμφανίζεται μήνυμα λάθους σχετικό με τον chromedriver τότε πατώντας 2πλο κλικ στην συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας θα ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία αναβάθμισης.

Με το τέλος της διαδικασίας μπορείτε να συνεχίσετε τις εργασίες σας.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 9.9 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΚΟΜΒΟΣ"

Tuesday, 02 March 2021 13:35

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 9.9 της εφαρμογής ΚΟΜΒΟΣ η οποία  περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

ΕΚΔΟΣΗ 7.2 - ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Tuesday, 26 July 2016 07:37

 Με την έκδοση 7.2 του  Κόμβου Διασύνδεσης Σ.Ε.Θ  έγιναν σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ. τεχνικές βελτιώσεις στην έκδοση Ταυτοτήτων Ηλεκτρονικής Πληρωμής

ώστε να εκδίδονται χωρίς πρόβλημα Ταυτότητες για όλες τις Δ/σεις Άνευ Στατιστικής ακόμα και χωρίς εξουσιοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι εκδίδονται Ταυτότητες ήδη για Δ/σεις Εισαγωγείς και Δ.Ε.Φ.Κ.

Επίσης μπορείτε να εκδίδετε το Αποδεικτικό Πληρωμής και από τις Πληρωμές του IcisNet όπως παλαιότερα και όχι μόνο από τις Οφειλές.

Είμαστε σε αναμονή για την έκδοση του Αποδεικτικού μέσω του Κόμβου Διασύνδεσης Σ.Ε.Θ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕΘ

Monday, 28 March 2016 08:57

Από τις 28/3/16 είναι διαθέσιμη η έκδοση 7.0 του κόμβου διασύνδεσης η οποία κατεβαίνει αυτόματα στους υπολογιστές σας. Με την έκδοση 7.0 και ύστερα από τις τελευταίες αναβαθμίσεις του Icisnet από τη Γ.Γ.Π.Σ., δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν το βαθμό επικινδυνότητας (risk analysis) μιας Δ/σης Εισαγωγής ή Εξαγωγής.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Μετά την υποβολή της Δ/σης, εφόσον είναι Εξαγωγή και αφού πάρουμε τον αριθμό MRN, η διασάφησή μας παίρνει βαθμό επικινδυνότητας το αργότερο σε 15 λεπτά. Για την Εισαγωγή απαιτείται η δρομολόγηση της Δ/σης από τον Επόπτη. Επομένως αν κάνουμε ανάκτηση της Δ/σης (Εξαγωγής) σε 10 με 15 λεπτά το αργότερο από την υποβολή της, στον Κόμβο Διασύνδεσης η κατάσταση της Δ/σης (Εξαγωγής) θα αλλάξει και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο που θα φανερώνει το βαθμό επικινδυνότητας που έδωσε το σύστημα.

  • Τα εικονίδια αυτά είναι τρία: 

    α) κατά δήλωση
    β) έλεγχος εγγράφων
    γ) φυσικός έλεγχος
  • Με τον τρόπο αυτό μπορούμε πριν πάμε στο τελωνείο και μέσα σε 15 λεπτά από την υποβολή της Δ/σης (Εξαγωγής) να γνωρίζουμε το βαθμό επικινδυνότητας και να κάνουμε τις αντίστοιχες απαιτούμενες ενέργειες (αποστολή συνημμένων κλπ).
  • Επίσης κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση του μηνύματος ελέγχου.

 

Επίσης με την έκδοση 7.0 έχουν γίνει και διάφορες άλλες μικρότερες βελτιώσεις ταχύτητας και τροποποιήσεις σε διάφορα μηνύματα.

Τέλος έχει προστεθεί μία εκτύπωση για τα δηλωτικά της θέσης 40 σε μορφή κατάστασης όταν αυτά είναι περισσότερα από ένα, την οποία αρκετά τελωνεία ζητούσαν σε περιπτώσεις πίστωσης αποταμιεύσεων ή πολλών στίχων δηλωτικών.

Search