ΔΑΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 7.0 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ .

Το βίντεο που θα δείτε πατώντας εδώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αναβάθμιση της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση 7.0.

Η νέα έκδοση υλοποιεί την απεικόνιση QR-Code στα παραστατικά.

Όπως ίσως γνωρίζετε από 1/1/2024 είναι υποχρεωτική η απεικόνιση κωδικού QR-Code σε όλα τα φορολογικά παραστατικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα MyData της Α.Α.Δ.Ε. και θα πρέπει να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας για τις νέες διατάξεις.

Αυτό πρακτικά επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εκδίδονται τα τιμολόγια μέχρι σήμερα:

  • Δεν θα επιτρέπεται επίσημη εκτύπωση του παραστατικού πριν την αποστολή του στην Α.Α.Δ.Ε. Παραστατικά χωρίς την απεικόνιση του QR-Code δεν θα θεωρούνται νόμιμα. Οι χρήστες του ΔΑΣΜΟΥ θα μπορούν όπως και σήμερα αν θέλουν να απενεργοποιούν την αποστολή στο MyData για μία πρόχειρη εκτύπωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουν αυτό το πρόχειρο παραστατικό στον πελάτη τους.
  • Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η υποβολή είναι υποχρεωτικά on-line. Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας για το τι θα ισχύει από 1-1-2024 για την μεταγενέστερη υποβολή παραστατικών (τιμολόγια που εκδίδονται με παλαιότερη ημερομηνία π.χ. στην αλλαγή του μήνα). Τεχνικά δεν απαγορεύεται από το σύστημα, πουθενά όμως δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται και για πόσο χρόνο. Ο Δασμός στη νέα έκδοση θα επιτρέπει τη μεταγενέστερη έκδοση αλλά μετά από προειδοποίηση.
  • Κάποιες μικρότερες αλλαγές αλλά επίσης σημαντικές (π.χ. υποχρεωτική αναγραφή αιτιολογίας απαλλαγής Φ.Π.Α. σε απαλλακτικά κλπ). 

Όσοι εκδίδουν τιμολόγια από την εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ θα πρέπει να την αναβαθμίσουν στην έκδοση 7.0.

  • Όσοι εκδίδουν τιμολόγια με χρήση εκτυπωτών ακίδων με προ-τυπωμένα έντυπα πρέπει υποχρεωτικά να τα καταργήσουν και να τα αντικαταστήσουν οπωσδήποτε με φόρμες pdf.
  • Επίσης όσοι εκδίδουν τιμολόγια με εφαρμογές άλλων και τα ανεβάζουν στο MyData μέσω της Evresis θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους κατασκευαστές των εφαρμογών για την εμφάνιση του QR-Code στα παραστατικά τους.

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των εγκαταστάσεων που πρέπει να γίνουν, καθώς και των προβλημάτων που πιθανόν θα παρουσιαστούν κυρίως με τη θέση εμφάνισης του κωδικού QR-Code πάνω στη φόρμα του τιμολογίου σας, θα παρακαλούσαμε η διαδικασία της αναβάθμισης να ξεκινήσει άμεσα, ώστε να εξυπηρετηθούν έγκαιρα όλοι οι εκτελωνιστές.

000
Read 1417 times

Search