Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης

Έργο: Μελέτη και κατασκευή πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτροφόρησης

EE1: Ανάλυση απαιτήσεων, 3D σχεδίαση επιμέρους τμημάτων και τεχνικές προδιαγραφές συσκευής

Π1.1
 Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 2)
Π1.2
3D μοντέλο συσκευής ηλεκτροφόρησης (EVRESIS, Λογισμικό, Μήνας 5)
Π1.3
Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών συσκευής (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 5)

EE2: Υλοποίηση των μηχανολογικών τμημάτων της συσκευής

Π2
Κατασκευή μηχανολογικών τμημάτων συσκευής(EVRESIS, Πιλοτική Κατασκευή, Μήνας 13)

ΕΕ3: Υλοποίηση ψηφιακού ρομποτικού βραχίονα και ηλεκτρονικών/ηλεκτρολογικών τμημάτων

Π3.1
Πλήρως λειτουργικός αυτόματος ρομποτικός βραχίονας (EVRESIS,Πιλοτική Κατασκευή, Μήνας 15)
Π3.2
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα υποστήριξης της κίνησης του ρομποτικού βραχίονα (EVRESIS, Πιλοτική Κατασκευή, Μήνας 20)
Π3.3
Έκθεση καταγραφής λειτουργικών χαρακτηριστικών του ρομποτικού βραχίονα και των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών τμημάτων (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 20)

ΕΕ4:Ανάπτυξη του λογισμικού (firmware και software) στη συσκευή

Π4.1
Λογισμικό σάρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων (EVRESIS,Λογισμικό, Μήνας 20)
Π4.2
Πρόγραμμα σε μικροεπεξεργαστή για την διαχείριση του ρομποτικού βραχίονα (EVRESIS Λογισμικό, Μήνας 20)
Π4.3
Έκθεση καταγραφής λειτουργικών χαρακτηριστικών software και firmware (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 20)

ΕΕ5: Ολοκλήρωση του προϊόντος και σύνδεση των επιμέρους τμημάτων

Π5.1
Κατάθεση του αρχικού πρωτοτύπου με ανάλυση θεμάτων τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και επίπεδο υλικού - λογισμικού και λειτουργιών (EVRESIS, Πιλοτική κατασκευή, Μήνας 22)
Π5.2
Ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική συσκευή ηλεκτροφόρησης (τελικό πρωτότυπο) σε επίπεδο προϊόντος (EVRESIS, Πιλοτική κατασκευή, Μήνας 24)
Π5.3
Έκθεση λειτουργικότητας συσκευής (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 24)
Π5.4
Εγχειρίδια χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (ΑΤΕΙΘ, Έκθεση, Μήνας 24)

ΕΕ6: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

Π6.1
Τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων (EVRESIS, Έκθεση, Μήνας 22)
Π6.2
Πλάνο αξιοποίησης αποτελεσμάτων (EVRESIS, Έκθεση, Μήνας 24)
Π6.3
Δημιουργία τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια (ΑΤΕΙΘ, Δημοσίευση, Μήνας 24)